Cursus “Excellent en begaafd in het onderwijs” 2019

Voor leerkrachten en IB-ers, die deze leerlingen gaat begeleiden, is het van belang om de achtergrond, de kansen en de valkuilen van hoogbegaafde leerlingen te kennen en die kennis toe te kunnen passen in de begeleiding van deze groep leerlingen.

In de cursus “Excellent en begaafd (in het) onderwijs” ,  zal aan een breed scala onderwerpen aandacht besteed worden, zodat de leerkracht handvatten krijgt voor de begeleiding van de leerlingen. De cursus is praktijk gericht en de onderwerpen worden zodanig gebracht dat ze direct toepasbaar zijn in de klas. Het doel van de cursus is om achtergrondinformatie te geven over de (hoog) begaafdheid en daarnaast een breed aanbod te bieden van onderwerpen, werkvormen en materialen, die gebruikt kunnen worden in de klas en in de plusklas. Naast verdieping en verrijking wordt er aandacht besteed aan de identiteitsontwikkeling van de leerlingen, waarmee we werken aan het verbeteren van zelfinzicht en  zelfsturing. In de cursus slaan theorie en praktijk de handen in een.

Opzet voor leerkrachten en IB-ers:

Studie opzet: 6 bijeenkomsten binnen 1 schooljaar. Tussen de studie bijeenkomsten door  krijgen de cursisten opdrachten om de theorie toe te passen in de plusklas. Ook zal bij elke bijeenkomst tijd ingeruimd worden voor de bespreking van vragen en casussen uit de praktijk van de cursisten. In het tweede deel van de cursus werken de cursisten aan het inrichten van een project voor in de klas of in de plusklas. Onderwerp, inhoud, werkvormen en dergelijke kunnen gebruikt worden uit de lessen van de cursus, maar ook zelf bedacht en ontwikkeld worden. De projecten worden aan het eind van de cursus in de laatste bijeenkomst gepresenteerd aan de groep en de bestanden worden gedeeld, zodat de projecten door de andere cursisten kunnen worden gebruikt in de dagelijkse praktijk. De beoordeling vindt plaats op basis van de opdrachten die elke bijeenkomst moeten worden ingeleverd en het eind project. De cursist is zelf verantwoordelijk voor zijn eigen inzet en het leereffect in de cursus.

Praktische gegevens cursus 2019:

Indien u geïnteresseerd bent in het aanbod stuur een mail dan zet ik u op de geïnteresseerden-lijst en mail ik u, als ik een nieuwe datum ga plannen voor de cursus. De bijeenkomsten zijn op woensdagavond van 19-21:30 uur en vinden plaats op de Korte Stammerdijk 18 in Weesp.

In het document 2019-cursus-Talentontwikkeling-Excellent-en-Begaafd-in-het-onderwijs.pdf (650 downloads)  leest u de uitgebreide informatie.