Kindbegeleiding

IMG_0921 (2)Veel mensen denken dat bij meer en hoogbegaafde kinderen de school “van zelf” gaat en dat zij altijd hele hoge cijfers halen. Helaas is dat lang niet altijd het geval. Kinderen kunnen naast zeer slim ook te maken hebben met leerproblemen, die wellicht te maken hebben met een zeer associatief en creatief denkvermogen, visuele leervoorkeur, gebrek aan motivatie, een fixed mindset, het niet automatiseren/memoriseren, het achter blijven van executieve vaardigheden, maar ook faalangst kan hierbij een rol spelen.

Samen met de leerling en eventueel de ouders, gaan we op zoek naar de oorzaken en op welke wijze we de leerling verder kunnen helpen. Dit gebeurt door middel van gesprekken en spel training gericht op het verkrijgen van een open, op groei gerichte mindset en het durven falen, het aanleren van juiste leer strategieën, het bewust worden van sterke en zwakke kanten. Met andere woorden door het werken en spelen met spelmateriaal  of schoolmateriaal wordt de leerling bewust van zijn manier van handelen en kan de leerling daardoor zijn eigen handelen ombuigen. Hierdoor wordt gestreefd naar betere opbrengsten, hoger zelfinzicht en daardoor een beter zelfbeeld en meer zelfsturend vermogen.